Realizácia oporného múru od rodinného domu odlievaný betón.