Realizácia rodinného domu spojená s realizáciou oporného múru.