Začali sme s výkopovými prácami pre výstavbu drevostavby v Brusne.

Miesto stavby Brusno