Realizácia základov a montovanej vstupnej haly v Nemciach.

Miesto stavby Nemce