Realizácia krycích prvkov lepených nosníkov v Sielnici.